An Coong:  LẠỔI
Trailer Duet với DJ THI EN Phước Thiện
Chấm . một cái ủng hộ để cho ra full nha các bạn ^_^