Ngân Khánh:  Đố cả nhà Kh vào vai hiền hay ác😱
Phim mới chưa phát sóng nha, hic!