Ngân Khánh:  Happy new hair 😝

Ah, bữa h thấy hỏi màu tóc mà ko có tgian rep cho cả nhà!
Màu NÂU ĐỒNG nha 😘😘