Noo Phước Thịnh:  Nhìn Lại thì .... còn nhiều điều lắm ... tóm tắt sao hết trong 4 phút ... nhưng điều muốn nói là Cám Ơn ... cám ơn vì tình yêu thương luôn sát cánh , luôn bao bọc lấy những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã ....

| Câu Chuyện Âm Nhạc (Official) Subscribe Gala Nhạc Việt: FB Câu Chuyện Âm Nhạc :